KeeperCam מצלמות נייחות לאכיפת איסור חנייה

מענה מושלם לרשויות מקומיות לשמירה על הסדר העירוני

יצירת קנס חניה (ממוקד מאוייש) כולל תמונות ווידאו של העבירה

 • מצלמות לזיהוי ופענוח לוחיות רישוי

 • מצלמות לצילום וידאו

 • מודול ייעודי לפקח במוקד

 • תיעוד רציף

 • הקפת דוחות תוך כדי נסיעה

0
קבצי וידאו לעבירה
0
תמונות אוטומטיות
0
מעלות – תיעוד בווידאו
0
עבירות שתועדו עד כה

 KeeperCam  פתרון טכנולוגי חדשני. המערכת קלה לתפעול ומותאמת ב-100% לדרישות הרשויות המקומיות.

הפקת קנסות ממוקד האכיפה

לרכבים המבצעים עבירות חנייה חמורות המסקנות חיי אדם

Avada Admin

מערכת ניהול

מערכת ניהול מהמתקדמות בעולם התנועה והבקרה מאפשרת גישה לרישוי משתמשים ומגוון רחב של הרשאות

Avada Admin

מצלמות LPR מתקדמות

זיהוי לוחיות רישוי אוטומטי מהיר ואמין 

זיהוי מיקום עבירה באופן אוטומטי

זיהוי מיקום העבירה באופן אוטומטי של רחוב ומספר בית

מידע מאובטח

אבטחת מידע ונתונים על פי סטנדרטים נדרשים

סנכרון רשימות שחורות ולבנות

ממשקים לרשימות שחורות ולבנות לדוגמה: רכבי נכים, רכבים תפעוליים וכדומה

צור קשר

04-7709880

הצטרף ללקוחותינו

פיצ'רים ראשיים

 • ניסיון מוכח בשטח מעל שנה

 • תיעוד עבירות חנייה חמורות

 • ממשק בזמן אמת מול מערכות מידע

 • תיעוד בווידאו

 • תיעוד בעבירה בתמונות

 • שליטה מלאה

 • רשימות לבנות

 • רשימות שחורות

 • זיהוי אוטומטי של לוחיות רישוי

 • ניהול משתמשים מערכת

 • מגוון דוחות

 • דוחות אוטומטיים לדואר אלקטרוני

 • בסיס נתונים מאובטח

 • דוחות וסטטיסטיקות בזמן אמת

 • ייצוא לאקסל

 • צילום עד 360 מעלות

 • ארכיון אירועים

 • תיוג וידאו

צור קשר

אכיפת עבירות חניה חמורות שמסכנות חיים

 • הפקת קנסות ממוקד מאויש

 • תיעוד ותיוג וידאו מ4 מצלמות

 • 15 תמונות  אוטומטיות לאירוע

 • מיקום אוטומטי

 • רשימות שחורות ולבנות

 • סנכרון בזמן אמת

מודול אכיפה ייעודי למוקד מאויש

 • הזנת פרטי עבירה נדרשים

 • בחירה מהירה מטבלאות קבועים

 • התראה בזמן אמת על כלי רכב ברשימות שחורות ולבנות

 • שליפת תמונות מהווידאו

 • הערה וקבועה ומלל חופשי

 • סנכרון בזמן אמת

qis
Avada Macbook Image

מודול ניהול מתקדם

 • מחשוב ענן – גישה מרחוק

 • ניהול טבלאות קבועים משתמשים והרשאות

 • צפייה בפרטי העבירה כולל וידאו

 • דוחות מנהליים

 • בקרה מלאה

 • אבטחת מידע

 • ממשק למערכות הרשות המקומית

מצלמות איכותיות לאכיפה

 • צילום סטילס ווידאו איכותי ממצלמות רשת

 • יעילות מרבית ויכולת שליטה יוצאת מן הכלל

 • התראות על רכבים חשודים בצורה אוטומטית

 • בדיקת רכב מול מאגר הנכים של משרד התחבורה

QIS Image

מערכת ה KeeperCam פותחה על מנת לשפר את הסדר העירוני וכדי לייעל את תהליך אכיפת עבירות חניה חמורות המסכנות חיים