המערכת לניהול חניונים מציעה פתרון טכנולוגי חדשני לניהול החניון. מערכת ניהול החניון חוסכת בשימוש בכוח אדם, קלה לתפעול ומביאה למיצוי מקסימאלי של נתוני החניון.

המערכת מיועדת לאפשר שליטה, בקרה וניהול מלא של כלל הרכבים בחניון, מבוססת על פלטפורמה אינטרנטית בעלת אבטחת הרשאת משתמש.

פלטפורמה זו מאפשרת כניסה למערכת ממספר מוקדים במקביל (משרד, מהבית, מהמוקד ומסמארטפון).

המערכת נותנת מענה מלא הן בתחום התפעולי והן בתחום הביטחוני לאבטחת חניונים.