• גישה למערכת באמצעות האינטרנט , טאבלט, מסופונים וטלפונים סלולריים
  • צפייה במצלמות בזמן אמת.
  • זיהוי לוחיות רישוי וקישור לבסיסי נתונים חיצוניים
  • קישור לרכיבים אלקטרונים נוספים )RFID ,חיישני תנועה, משקלים אלקטרונים ועוד
  • פתיחת/ סגירת שערים, הפעלת מתגים מרחוק ובאופן אוטומטי
  • ניהול אירועים חריגים וביצוע חיתוכים לפי דרישת המשתמש
  • צפייה באירוע נבחר
  • הוספה/ עדכון /שינוי רשימת רכבים
  • הוספת אורחים )לפתיחת שערים( לפי הרשאות.
  • ממשק למאגרי מידע לצורך ביצוע שאילתות )משרד התחבורה, רכבים חמים, מרשם תושבים ועוד