קריאת שובר  וחישוב סכום לתשלום.

מאפשרת קבלת תשלום באמצעים מגוונים.

הפקת קבלות

מאפשרת בקרה על תשלומים ונתונים סטטיסטיים בזמן אמת.

דוח X, Z.