• קבלת התראה בזמן אמת  לאמצעי קצה , אודות הרכב (הנכנס או היוצא)
  • שליחת התראות באופן אוטומטי ב SMS או בדואר אלקטרוני
  • הפקת דוחות ברמה יומית או חודשית בחתכים שונים
  • מגוון דוחות מנהלים, קופה ובקרה כספית
  • דוחות פילוח רכבים– בעלי חניות שמורות, בעלי מכסות חניה, מנויים  חודשיים,  מנויים יומיים, מזדמנים , אורחים, VIP  בהסדר ועוד…