• ניהול ותפעול מנויים של החניון
  • הפקת חשבוניות
  • כולל קבלת כספים
  • ניהול חיובים
  • חידוש מנויים אוטומטי
  • אופציה הזמנת אורחים למנוי בתעריף מיוחד
  • אופציה תשלום עבור חניית אורחים