QPARK מערכת ניהול חניון

מערכת נוחה ופשוטה להפעלה מקנה לבעל החניון כלי מצוין לניהול כללי, להפחתה בעליות ומקסום ההכנסות .

המערכת תוכננה כמערכת מבוססת אינטרנט/אינטראנט, המאפשרת שליטה מרחוק ותפעול מרחוק על החניון.

 גישה מרחוק באמצעות דפדפן ובכל זמן על פי סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע

אנו מציעים פתרון מודולרי וגמיש לניהול חניון – המאפשר התאמה מלאה לחניון שלך

מערכת מודולרית

דוחות זמן אמת

אמצעי תשלום מגוונים

בקרה, 24/7/365

עמדות שירות עצמי לתשלום

ניהול תשלומים אוטומטית

מענה מלא הן בתחום התפעולי והן בתחום הביטחוני לאבטחת חניונים.

 • מערכת מודולארית ומאפשרת התאמה מלאה לחניון שלך.

 • אוטומטית 24/7/365.

 • מאפשרת קבלת תשלום באמצעים מגוונים.

 • מאפשרת בקרה על תשלומים ונתונים סטטיסטיים בזמן אמת.

 • ממשקים לעמדות תשלום אוטומטיות.

מודול בקרת חניון

 • ניהול ובקרה בזמן אמת של תנועות כלי רכב.

 • תנועות רכבים בתוך החניון.

 • היסטוריית כניסות ויציאות רכבים של לקוח.

 • חקר תנועות לפי תאריכים, מנויים, מזדמנים ועוד.

 • בקרת רכבים לא מורשים.

 • תצוגת גרפים לפי פלחים שונים.

מודול לקוחות קבועים

 • ניהול לקוחות.

 • ניהול רכבים ללקוח ( אופציה של רכבים חילופיים ( עד 2 )).

 • ניהול מחירונים ללקוחות קבועים, ניהול תוכניות מחירונים.

 • ניהול לקוח (הגדרת פרטי מנוי, שיוך רכבים למנוי, שיוך מחירון מיוחד למנוי).

 • מחירון מיוחד במידת הצורך.

LPR (זיהוי לוחיות רישוי )

 • זיהוי אוטומטי של רכבים המורשים.

 • כניסה לחניון ללא תיווך אנושי ובכך חוסכת במשאבים.

 • אבטחה לוגית ומניעת טעויות חיוב.

 • גישה מהירה למידע ובזמן אמת.

 • המערכת כוללת יצירת אישורי כניסה.

 • בקרה על בעלי אופי ייחודי כגון ספקים, אורחים וכו'.

 • יכולת שליטה יוצאת מן הכלל במתרחש בחניון.

מודול BILLING  ללקוחות

 • דוח הכנסות.

 • מעקב תשלומים.

 • הפקת חשבוניות למנויים.

 • ניהול כרטיס לקוח של חובה וזכות.

מודול מזדמנים 

 • ניהול מחירונים.

 • הצגת תנועות מזדמנים.

 • מעקב אוטומטי.

 • דוח שוברים פתוחים.

 • דוח הכנסות לפי חתכים שונים.

מודול הזמנת אורחים

 • הזמנת אורחים – על חשבון לקוח או במסגרת תכוניות לקוח.

 • ממשק ללקוחות החניון להזמנת אורחים מראש.

 • ממשק ללקוחות החניון לקבלת אורחים לאחר כניסתם לחניון.

תמיכה בבעלי צרכים מיוחדים

 • ממשק ובדיקה אוטומטית של רכבי נכים.

 • מחירון מיוחד ועל פי חוקי המדינה (3 שעות ראשונות חינם).

מודול דוחות 

 • דוח תנועות רכבים.

 • דוח אורחים ( אורחים שהוזמנו ).

 • דוח חריגת אורחים ( אורחים שחרגו מזמן האירוח ).

 • דוחות כספיים ( דוחי הכנסות לפי לקוחות / מזדמנים / אורחים ועוד' ).

 • דוחות תפוסה ( לפי חתכי זמן ולפי לקוחות ).

Backoffice brochure